Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenig-
vuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Floris van Unen.

 

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorg-
vuldigheid nagestreefd speelautomaten, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt
aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Floris van Unen is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

                                                                                                                                            

Disclaimer | Copyright © 2018 Floris van Unen | Powered by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk